Besparingmogelijk of gewenst?

Besparing mogelijk of gewenst? Een flinke groep vormen ze zo met elkaar, mannen van 4 verschillende afdelingen die te vaak langs elkaar werken en meer ergernissen ervaren dan hen lief is. Om de beurt mag een groep in het midden van de kring komen staan om met en aan...

Samenwerken is onderschat

Samenwerken wordt onderschat. Waar ik ook maar gewerkt heb, zie ik dat het aan de mensen zelf wordt overgelaten of het ze lukt om goed samen te werken. Dat lukt niet overal, vandaar mijn stellingname.  En de impact van  minder goede samenwerking kan een kostbare...