Natuurlijk kun je bij voortduring over de eigen ervaringen en werkzaamheden schrijven.  Toch vind ik het met enige regelmaat interessant om aan te haken bij nieuws of bij maatschappelijke thema’s. Er schuilt een wereldverbeteraar in mij en op kleine schaal geef ik daar middels mijn werk vorm aan, soms is me dat niet genoeg en dan wil ik delen wat mij raakt. Een rubriek over mensen die hele fundamentele keuzes maken bijvoorbeeld. De eerste keer dat ik daarmee te maken kreeg, betrof ‘de Kleine Aarde’ in Boxtel. Biodynamische tuinbouw was in die dagen nog buitengewoon exotisch en in een dorp vlakbij mijn woonplaats was een groep mensen bereid luxe en zekerheid achter zich te laten om op een andere, gezondere, manier groente en fruit te gaan verbouwen. Ik vond dat heel bijzonder. Moedig, een beetje gek ook en het getuigde van een enorme innerlijke vrijheid in mijn ogen.

Een dergelijke grtote stap heb ik nooit gezet. Wel ben ik telkens bezig met vragen rondom zingeving: waartoe, waarvoor en hoe dan. De rubriek: Kantelpunt (Financieel Dagblad) geeft mensen die grote keuzes maken een podium. De aanleiding is vrijwel altijd een behoefte iets te doen dat ertoe doet, dat impact heeft, gehoor geven aan de roep van de ziel. UIt die serie deel ik soms een artikel, ter inspiratie of als ruggesteun voor mensen die anders willen.

Meestal deel ik artikelen wanneer ik er hoop of inspiratie uit heb gehaald en vermoed anderen daar een plezier mee te doen. En of het dan ontdekkingen, ontwikkelingen zijn die het leven op een of andere wijze verbeteren, politiek bewustzijn is of een persoonlijk inzicht, dat kan allemaal. Belangrijkste criteria zijn: helder verwoord en niet te lang; is positief van toon en doel en daagt ons uit mogelijkheden te blijven zien en zoeken.