Besparing mogelijk of gewenst?

Een flinke groep vormen ze zo met elkaar, mannen van 4 verschillende afdelingen die te vaak langs elkaar werken en meer ergernissen ervaren dan hen lief is. Om de beurt mag een groep in het midden van de kring komen staan om met en aan elkaar te vertellen waar zij goed in zijn, wat ze toevoegen voor de anderen en de externe klant, waar ze zoal tegenaan lopen en waar ze echt last van hebben. De anderen mogen alleen maar luisteren en na afloop noteren wat hen aanspreekt. Dat doen we 4 keer. Aansluitend maken we een inventarisatie van alles wat hen aanspreekt en op basis daarvan spreken zij met elkaar af welke omgangsvormen ze samen willen naleven om het prettige gevoel van nu vast te houden en te integreren in het dagelijkse werk.
Dat is al een reuze ervaring: kunnen uitspreken. Benoemen waar je goed in bent. In dit gezelschap kunnen uitspreken dat je last hebt van je collegae en niet tegengesproken worden. En niet te vergeten, de grootste verrassing is dat er veel blijkt te zijn dat ze niet van elkaar weten.
Misschien een eerste stap op weg naar soepeler samen werken?
Deuren die gesloten waren zijn geopend.  Het kostte echt wel moeite om de organisatie te verleiden iets te doen met hun teams, hun ‘niet op elkaar bouwende medewerkers’. Tot ik de vraag stelde: heb je weleens berekend wat je verliest aan klanten en geld door misverstanden en onwil om het samen op te lossen? Concrete bedragen kan ik niet noemen. Wel weet ik heel zeker dat het een kostbare aangelegenheid is!  Bijvoorbeeld door de Irritatie bij die ene klant wanneer de accountmanager kortgeleden informatie heeft opgehaald en de servicemedewerker weet het niet en belt erover. Wanneer iets te laat geleverd wordt omdat de prioriteit toch net anders werd toegekend dan beloofd.
Vermoedelijk ken je zelf een of meer voorbeelden waarin de samenwerking niet goed verliep of dat een situatie kantje boord gered werd. Heb jij een idee wat de materiele en de immateriële daarvan zijn?
Het kostte redelijk wat inspanning de leidinggevende manager te overtuigen dat met elkaar in gesprek raken als haalbaar werd ingeschat en dat het een brug kan slaan tussen mensen en dus tussen afdelingen. Heerlijk voor alle betrokkenen wanneer dat lukt!

Hartelijke groet,

Ellen