buitenlucht

buitenlucht

Angst blijft een slechte raadgever

Daar zitten we dan.
Met een regering die z’n stinkende best doet. Met ondernemers die doodongelukkig zijn met de lockdown, ‘intelligent’ of niet. Met gezinnen waarin de spanning oploopt. Studenten in de stress omdat online lessen toch echt minder makkelijk toegankelijk zijn en niet zo goed beklijven als ‘gewone’ lessen in een klaslokaal. En ook met mensen die tot rust komen: niet reizen, geen files, geen kantoortuinen.

Nieuwsberichten

In het nieuws vallen een paar dingen op: het RIVM wordt veelvuldig gehoord en geciteerd. Maurice de Hond en wetenschappers die andere visies onder de aandacht brengen horen we niet. Waarom niet? Waardoor is er geen dialoog tussen degenen die verschillende visies aanhangen? Het zou toch bijzonder zijn dat een virus waar we nog zo weinig over weten en zo weinig van begrijpen, via slechts 1 waarheid onder de aandacht wordt gebracht.

Kosten – Baten

En voor alle helderheid: het is een ongelooflijk akelige, nare, verwoestende ziekte. Geen twijfel mogelijk. Ik mis echter de vraag hoe de kosten zich tot de baten verhouden? Met z’n allen in een faillissement terechtkomen lijkt me evenmin wenselijk.

Brandhaarden

We hadden in Nederland twee plaatsen die een brandhaard waren.
De situatie in de wereld? Ook daar grote verschillen. Noord -Italie: dramatisch, Spanje idem dito. Heel NL wordt op slot gegooid. Ondernemers en allerlei organisaties: exit inkomsten en enorme onkosten. Met net 3 maanden op de teller is de voorspelling al dat de recessie die hierop volgt, ernstiger zal zijn dan die van 2008 en overeenkomsten vertoont met de jaren 30 ellende.

Wat als …

Stel je voor dat de Hond e.a. een punt hebben, dat besmetting in de open lucht en in ruimtes die heel goed geventileerd worden door frisse lucht, geen of nauwelijks kans heeft, dan kunnen parken, strandtenten, et cetera weer open: omzet draaien, mensen aan het werk houden. Als ventilatie een doorslaggevende factor is, kan er misschien nog meer open: kunnen we wat ruimer back to business.
Zouden de beslissers in deze, Minister-President en Tweede Kamer en het RIVM kunnen (of moeten we zeggen: durven?) overwegen Nederland de ruimte te bieden met inachtneming van hygiëne maatregelen en met oog voor alle inzichten die er nu wereldwijd zijn?
En breekt er ergens een nieuwe brandhaard los, dan isoleer je dat gebied naar beste vermogen!  Met hulpmiddelen als testen en traceren van contacten, moet het toch mogelijk zijn, steeds slimmer in te grijpen?

Leergierig blijven kijken

Wat mij betreft is het minste dat de hele kwestie van diverse kanten bekeken wordt, in de openbaarheid. Dat verschillende risico’s vergeleken worden. Kosten en baten gewogen worden. De wijsheid, zoveel lijkt me wel zeker, hebben we vooralsnog niet in pacht. Delen, uitwisselen, serieus onderzoeken en met een open geest luisteren kan ons alleen maar wijzer maken.