Heb je al gehoord van maker-spaces?
Lees dit artikel: https://decorrespondent.nl/8087/hoe-leerlingen-zich-technologie-meester-maken/605310753124-9b807b2b Je kunt bijna niet anders dan enthousiast raken.

Wanneer ik zoiets lees wil ik zo ontzettend graag Minister van Onderwijs mogen zijn. Dan zou ik het systeem enorm openbreken. Nee, niet alle bestaande zaken per definitie wegdoen, want dat brengt altijd het risico met zich dat het kind met het badwater wordt weggespoeld. Wel zou ik scholen uitdagen: op welke wijze gaan jullie ruimte maken voor de kinderen. Ruimte voor hun speelsheid, hun creativiteit; bekwaamheden en energie niet te vergeten. Hoe wil je ze leren weerbaar te zijn in een wereld waarin je voortdurend belaagd wordt. Hoe ga je ze leren zichzelf te ontdekken en te waarderen? En hun medescholieren te leren kennen en te waarderen?
Mijn droom is dat iedere school tijd en ruimte heeft om een veelheid aan mogelijkheden aan te bieden zodat leerlingen en scholieren ervaring opdoen met zang/dans/toneel en dergelijke; met klussen: het maken van dingen; techniek, ambachtelijk werken. Met de eigen energie: sport, beweging en meditatie-achtige zaken: je energie omzetten in actie en je aandacht leren richten Daarom heen, dienstbaar aan de ontwikkeling van de mens, worden alle leervakken ingezet. Want we hebben taal, rekenen, et cetera keihard nodig in deze maatschappij. Het is alleen zoveel makkelijker leren wanneer zaken verbonden zijn: plezier maken, voldoening ervaren, je eigen bekwaamheid zien toenemen. En last but not least zou ik willen dat er ruimte is voor sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie: samen leven en samen werken.

Ook over het ‘hoe dat in te voeren’ heb ik wel ideeën maar daar zal ik je niet mee lastig vallen.