Besparingmogelijk of gewenst?

Besparing mogelijk of gewenst? Een flinke groep vormen ze zo met elkaar, mannen van 4 verschillende afdelingen die te vaak langs elkaar werken en meer ergernissen ervaren dan hen lief is. Om de beurt mag een groep in het midden van de kring komen staan om met en aan...