TEAMCOACHING

Duurzame, high performing teams: bestaat dat? Zeker. In die teams die resultaten en relaties verbinden, wanneer het WAT en het HOE verbonden zijn. Wanneer luisteren naar gevoelens en gedachten aandacht krijgt om de ‘bugs’ te ondervangen; om samen ‘flow’ te creeeren.  Ontdekken waarin je verschillend bent en hoe die verschillen juist bijdragen aan creatief zijn; ontdekken dat de bijdrage van de een aanvullend is op die van een ander. Doelbewust op zoek gaan naar het andere geluid om te komen tot gedragen besluiten. 

 

Het werk met elkaar verzetten

Verbetering van de samenwerking leidt tot toename van efficiency op de afdeling of tussen afdelingen.

Ons “Op maat” traject ontwerpen we in overleg, wij vragen door naar wensen en doelen, naar waargenomen belemmeringen. Dan gaan wij aan het werk: het traject inhoud geven.
Wij betrekken de teamleden, stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid. Tijdens het traject komen alle teamleden tot hun recht. De teamcoaching is positief gericht, laat iedereen in zijn waarde en haalt toch de problemen boven water. Hiermee realiseren we een blijvend effect.
Tijdinvestering: zes dagdelen over een periode van negen maanden. Tussen de dagdelen door werken de teamleden aan opdrachten.

Andere vormen van teamcoachen
Werken aan een inhoudelijk  thema, dat doen bijvoorbeeld via een gesprek op voeten.  Wanneer de teamleden het niet eens kunnen worden over die inhoud kunnen wij  het gesprek zo organiseren dat er stevig gewerkt wordt aan de inhoud terwijl er tegelijkertijd ervaring wordt opgedaan met werkelijk luisteren naar elkaar.  Het team leert over Deep Democracy: luisteren naar alle stemmen,  alle stemmen leren waarderen.

Onderlinge narigheid is een aanleiding om aan de slag te gaan. Soms sluimert er al jaren iets, soms is er sprake van een actuele tweespalt, in alle gevallen gaat er veel tijd en energie verloren aan  emoties en (onplezierig) gedrag. Professioneel samenwerken kan iedereen weer leren.  Openhartig praten met elkaar en leren luisteren zodat je met elkaar de klus naar beste vermogen klaart.

 

.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Kiezen voor Kracht | Ellen Kuners of Koenders

eln@kiezenvoorkracht.nl

(+31) 06 - 29461861

KvK: 30222953

Jouw privacy is goed geregeld: 

Privacyverklaring

Kiezen voor Kracht